Småholmen, som ligg like vest for Holmen, har eit areal på 51 dekar. Det ligg 1096 m over havet og er dermed det av laget sine vatn som ligg høgast.
I 1986 starta laget sitt kultiveringsarbeid i Småholmen. Det året blei det kalka og sett ut 500 fisk. Kvart år fram til 2000 blei det sett ut mellom 50 og 1000 fisk.
Idag er Småhomen eit fint fiskevatn der ein kan få fisk med bra storleik.
Ved Småholmen er det bygd eit lite krypinn, kalla Steinbua, der ein kan søke ly dersom vergudane slår seg vrange.