Kultiveringsarbeid på Lifjell

Denne sensommeren har Lifjellutvalget gjort en innsats for å redusere fiskemengden i Småholmen og Rjupetjønn i håp om at man på sikt vil få større fisk i vannene.
I første omgang er det tiltak som garnfiske, oterfiske og stenging av gytebekker som er prioritert.
Det er notert gjennomsnitts mål og vekt på fisken som er fanget.
Man ønsker å følge opp dette i årene fremover for å dokumentere effekten.