Fiskekort for Lifjell og Bøelva kan kjøpes på flere måter:

  • På nett hos Inatur
  • På SMS
  • Som medlemskap i Bø Fiskelag

Priser Lifjell

Døgnkort: kr 40,- (SMS-pris: 48,- Send “Fiskekort AEP15” til “2377”)
Ukeskort: kr 100,- (SMS-pris: 120,- Send “Fiskekort AEP16” til “2377”)
Årskort: kr 250,- (SMS-pris: 300,- Send “Fiskekort AEP17” til “2377”)
Kjøp fiskekort for Lifjell på Inatur her.

Priser Bøelva

2-døgnskort: kr 30,- (SMS-pris: 36,- Send “Fiskekort AEP11” til “2377”)
Ukeskort: kr 50,- (SMS-pris: 60,- Send “Fiskekort AEP13” til “2377”)
Sesongkort: kr 100,- (SMS-pris: 120,- Send “Fiskekort AEP14” til “2377”)
Kortet gjelder ikke anadrom sone i perioden 1/8 – 30/9 (nedendfor Oterholtfossen). Da gjelder eget laksekort som kjøpes hos Inatur.
Kjøp fiskekort for Bøelva på Inatur her.

Medlemmer

Som medlem kan du fiske hele sesongen med stang fra land i alle vann og tjern som laget disponerer, og i deler av Bøelva.
I Holmen kan du også fiske med oter.
I tillegg får du den samme retten i følgende vann som disponeres av Porsgrunn Jeger- og Fiskeforening:
HollanvatnetOrmetjønnane, Mjeltetjønn, Skardtjønn og Svarttjønn.
Disse vannene ligger like nord for våre vann på Lifjell.
Se Porsgrunn JFF sin nettside for detaljer:
https://www.njff.no/telemark/porsgrunn

Trykk her for å bli medlem, eller ta kontakt med oss på e-post eller facebook.

Hvis du ikke er medlem kan du kjøpe fiskekort og da få tilgang til å fiske i Bø Fiskelag sine vann, bortsett fra Tveittjønna, som er reservert kun for medlemmer.
Du får heller ikke tilgang til Porsgrunn JFF sine vann, slik medlemmer gjør.

Personer på 18 år og over må betale fiskeavgift til Staten dersom de skal fiske i vassdrag der det er laks og sjøørret (Bøelva). Laks og sjøørret kan bare fiskes i perioden 1. juni til 30. september. Det kan fiskes max. 2 fisk pr. døgn. Laks og sjøørret som fiskes ellers i året skal straks settes ut igjen. Du forplikter deg til å sende inn fangstrapport som en viktig del av forvaltningsarbeidet til Bø Fiskelag.
Dersom du kjøper kort på INATUR, skal du og rapportere på nettsiden til INATUR.