Desember 2013
God jul
Vi ønskjer alle våre medlemmer, og alle andre lesarar av heimesida vår ei god jul og eit godt nytt år.
(22.12.2013)
Oktober 2013
Stamfisket i år
gav omlag samme resultat som i fjor, totalt ca. 1 liter rogn, fordelt på ca. 0,6 i Landsmarka og ca. 0,4 på Holmen.
(31.10.2013)
  Vil du vera med på kultiveringsarbeid på Lifjell i haust ?
Kombiner ein fin hausttur på Lifjell med kultiveringsaktivitet!
Vi må ta vassprøver, og det skal settast ut 2-somrig aure i nokre vatn.
Det er også tid for stamfiske på Holmen. Ved behov for opplæring så kan dette skje førstkommende søndag, 6. oktober, på Holmen. Eventuelt en teoretisk gjennomgang på klubbhuset til uka.
Ta kontakt med Jostein på 93482874.
(4.10.2013)
Kartlegging av spredning av fiskeartar
Frå Norsk institutt for naturforskning (NINA) har vi fått denne e-posten:
Kartlegging av spredning av fiskearter i norske vassdrag, forespørsel om å være kontaktperson i din kommune
Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal kartlegge spredningen av fiskearter i norske vassdrag, på oppdrag for Direktoratet for naturforvaltning (DN). Det gjelder både arter med en naturlig forekomst i Norge, men som har blitt spredt utenfor sitt opprinnelige utbredelsesområde, samt fremmede arter som har blitt innført til landet (11 arter). Naturlig forekommende arter som er i stadig spredning er blant anna gjedde, ørekyte og sørv.
Vi ønsker å etablere et kontaktnett av frivillige personer i hver kommune som kan bistå med opplysninger og tips om spredning av fiskearter i ferskvann i sitt nærområde. Om mulig ønsker vi å knytte til oss 2-3 personer i hver kommune. Vi mottar gjerne forslag på andre personer som du mener kan ha interesse av å delta i dette arbeidet. Mer informasjon og opplysninger om spredning av fiskearter blir sendt ut når vi har fått på plass lista over kontaktpersoner.
Du kan gjerne kontakte prosjektlederne  trygve.hesthagen@nina.no  (M: 995 93 389) og
Odd Terje Sandlund (odd.t.sandlund@nina.no (M: 92606683) for ytterligere informasjon. Ellers skjer kommunikasjonen med Laila Saksgård laila.saksgard@nina.no (M: 959 91 942) her på NINA.
Dersom du er du interessert i å vera med på dette, og er ein person som ferdast ofte i våre område, så ta kontakt med oss på e-post, eller på telefon til Alf Hvitsand (950 57 396) eller Jostein Bøen (934 82 874).
(4.10.2013)
September 2013
Bilder
Som vi tidligere har sagt vil vi svært gjerne at du sender oss bilder som er tatt under årets fiskesesong. Det begynner å bli tid for det nå. Ekstra fint ville det være å få bilder frå litt fjerntliggande fiskeplassar, men vi manglar og bilder frå meir sentrale stader, som t. d. Skåråfjellholmen. Bilda skal brukast i informasjonssystemet “På tur i Midt- Telemark”.
(19.09.2013)
  Fluefiskargruppa
melder at de er igang med det de kaller “høstens vakreste eventyr”, nemlig fluebindekveldene på klubbhuset kvar onsdag kl 1900. Første kvelden var igår. De har ikkje noko bestemt tema, formålet er berre “å fylle flueboksen og surre noe skikkelig”, som de sier. Møt opp, anten du er nybegynnar eller dreven fluebindar !.
(19.09.2013)
Invitasjon
Vi har fått ein e-post som er mynta på dei av oss som er godt voksne.
No har vi sjansen til å fortelja, mellom anna, frå eit langt frilufts- og sportsfiskeliv, slik at den unge generasjonen kan sjå korleis ting gjekk før seg i gamle dagar. 

Invitasjon til foredrag i Bø bibliotek mandag 16. september kl. 1900 

«Du trenger ikke ha gått over Sydpolen eller besteget Mount Everest for å ha en spennende historie å fortelle!» 

Jeg jobber som livshistorieformidler i Vita Veritas Telemark og hjelper folk til å dokumentere sin livshistorie. Min oppgave er å formidle de unike historiene og lage en bok av dem. Barn og barnebarn setter stor pris på en slik gave fra en forelder eller besteforeldre; en bok med deres egne ord, utrykk og bilder; et stykke arvegods til etterkommere. 
Noen har begynt på notater, men stoppet opp, jeg kan hjelpe til med å få ferdigstilt historien slik at du kan gi den til dine etterkommere.

Vi ønsker å engasjere folk til å få historiene ned, før det er for sent. Når ett menneske dør, så dør et bibliotek! Det å skrive sin livshistorie knytter generasjonene sammen. Du gir med det barn og barnebarn mulighet for å lære deg og deres felles forhistorie bedre å kjenne, og bygger broer mellom generasjonene. 

Generasjonene født og oppvokst på 20- 30- og 40-tallet har vært med på en utrolig utvikling. Tenk bare på industrialiseringen, verdenskrig, arbeiderbevegelse, kvinnekamp, månelanding, fritt kjøp av bil, utdanning for alle, modernisering på 70-tallet, lønnsvekst og jappetid på 80 tallet og datarevolusjon på 90 tallet, for å nevne noen. 

Jeg skal holde et foredrag i Bø og ønsker med dette å invitere Bø Fiskelags medlemmer. Foredraget er gratis og holdes på Bø bibliotek mandag 16. september kl. 1900. 

På foredraget vil jeg komme inn på temaene: 
• Ønsker du å få skrevet din livshistorie og hvordan gjør vi det? 
• Har du allerede begynt – men stoppet opp? 
• Ønsker du å gå på kurs for å gjøre det selv?

 Det beste du kan gi dine barn, 
 nest etter gode vaner, er gode 
 minner. 

Sydney J. Harris 

Jeg håper dere kan videreformidle denne invitasjonen til medlemmene. Vedlagt ligger også plakaten som kommer til å bli hengt opp rundt i Bø i løpet av noen dager. 

Skulle laget selv ønske å ha et foredrag ang dette temaet på en av sine medlemsmøter, er jeg interessert i det. 

Vennlig hilsen
Gry Helene Alm Larsen
Livshistorieformidler

Tlf: 99 23 26 33
gry@vitaveritas.no

Vita Veritas

www.vitaveritas.no

(4.09.2013)
Juli 2013
  Fangstrapport
Det er fine fiskeforhold i fjellet, men den sterke varmen bør kanskje ikkje halda fram så mykje lenger. Eit lite veromslag med nokre regnbyger ville nok ha fått ekstra liv i fisken.
Mange er nok ute og prøvar lukka i vatna våre i desse dagar. Husk då å senda oss rapport over fangsten, stor eller liten. Få og små fisk er vel så viktig å rapportera som dei store fangstane.
Vi vil og gjerne at du sendar oss bilder.
(20.07.2013)
Juni 2013
 
  Fiskekonkurransen
gjekk av stabelen som planlagt i bra fiskever. Deltakinga var ein mindre enn i fjor, 1 i klassa til og med 16 år, og 10 i klassa over 16 år.
Deltakaren i yngste klasse, Susanne Langkås, fekk ein fisk.
Sigbjørn Tjønnås stakk avgårde med fyrstepremien med 9 fiskar og totalvekt 1272 gr. Ingar Tjønnås fekk andre premie og Knut Hovd tredje.
Jostein Bøen fekk premie for største fisk med 322 gr.
Alle fekk fine premiar frå Brukås Sport og G- sport.
(25.06.2013)
Fangstrapport.
Til deg som deltok i fiskekonkurransen i helga (og sjølvsagt alle andre som fiskar i vatn og elv som vi disponerar):
Husk fangstrapport som du kan sende inn direkte frå nettsida !!.
Rapport frå fiskekonkurransen kjem om ikkje så lenge.
(24.06.2013).
  24 timar på Lifjell.
Årets døgnfiskekonkurranse på Lifjell går av stabelen laurdag 22. juni/sundag 23. juni.
Påmelding skjer på klubbhuset på Oterholt laurdag 22. juni kl. 0900 – 1100, eller ved telefon/sms til Atle 900 26 902.
Deltakaravgift kr. 50 for medlemmer/kr. 100 for ikkje-medlemmer.
Det fiskast i to klassarTil og med 16 år og over 16 år.
Det kan fiskast frå laurdag 22. juni kl. 1400 til sundag 23. juni kl. 1400 i alle laget sine vatn på Lifjell.
Innveging av sløya fisk i klubbhuset sundag 23. juni kl. 1700.
Premiar frå G-sport og Brukås Sport.
Fiskesesongen
er godt igang, skal ein døma etter fangstrapportane vi får inn. Fortsett med å senda inn rapport, alle som fiskar !!. Gå inn på “Fangstrapport” i menyen til venstre.
(13.06.2013)
Fluegruppa
arrangerte fluefisketur på Lifjell sist søndag. Steinar Dahl har sendt oss denne rapporten:
Det var litt tynt med folk, men Thomas Bay og Morten Lyngaas var avgårde. Myggklekking og noe vak, men litt kaldt og ugunstig vind ifra nord. Det ble 5 ørret, hovedsakelig fra Skåråfjellholmen.
(13.06.2013)
Mai 2013
  På tur i Midt- Telemark
Arbeidet med prosjektet går framover. På sida “Fiskemulegheitar”, under dei tidlegare karta over fiskeområder, finn du eit prøveoppsett av eit todimensjonalt kart som kan brukast i tillegg til dei “tredimensjonale” karta frå Google earth.
Kartet er interaktivt slik at ein kan endre kartutsnitt og zoome, og få fram informasjon i form av bilder og tekst ved å klikke på infopunkta.
Kartet er ikkje ferdig utvikla. Blant anna manglar det info om fleire av vatna våre.
Kartet dekker alle vatna våre på Lifjell, så vi kan erstatta einskildkarta som vi idag har på sida, med dette nye kartet.
Men OBS, vi treng bilder for at kartet skal bli komplett, så ta bilder når du er på tur og send oss !.
(30.05.2013)
  Fluekastekveld
Fluegruppa har kastekveld/kurs ved Hengebrua på Vreimsida i morgen, onsdag 8. mai kl. 1800.
(7.05.2013)
April 2013
Fluebindekveld
onsdag 17. april kl. 1900 på lagshuset. Tema: Store og små døgnfluer og buzzere. Møt fram!
(14.04.2013)
   Fluebindekveldane fortsetter.
   Det et god stemning og stor konsentrasjon på lagshuset onsdagane frå
   kl. 1900, slik som her 3. april.
   (4.04.2013)
Mars 2013
Fluebindekvelden.
14 fluefiskeinteresserte fann vegen til lagshuset i kveld.
Dette lovar bra for verksemda i fluegruppa, men vi ser        gjerne at fleire av dei heilt unge finn vegen til desse
kveldane.
(13.03.2013)
 

Fluegruppa i Bø Fiskelag inviterer til bindekveld

onsdag 13. mars kl. 19.00 på klubbhuset til Fiskelaget.

Vi er en gjeng med aktive fluebindere som ønsker å få til et miljø hvor vi både kan dele bindeoppskrifter, diskutere teknikker, lære opp nybegynnere, få til kastekvelder, arrangere temakvelder og turer knyttet til temaene. (som f.eks. sjøørrettur, harrtur, nymfefiske, myggfiske, buzzerfiske etc.)

Kvelden er beregnet både for erfarne bindere/fluefiskere og for de som er nysgjerrige på hva fluefiske/fluebinding innebærer. Vi har en del utstyr som kan benyttes for de som ønsker å ta steget inn i fluebindingens verden.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen både for faglig og sosialt utbytte.

Har du spørsmål kan du ringe:
Steinar Dahl, tlf. 97698606  eller
Thomas Bay, tlf. 99599165
(8.03.2013)
Februar 2013
  Årsmøtet
blei halde 22. februar.
Frammøtet var heller dårleg. 18 personar hadde funne vegen til lagshuset, ein meir enn i fjor. Gledeleg var det likevel at ein del nye ansikt var å sjå.
Sakene gjekk greit unna. Årsmelding, regnskap og forslag til budsjett for 2013 blei referert og godkjent utan vesentlege merknader.
Alle som var på valg i styret og valgnemnda blei gjenvalgt, unnateke eit av varamedlemene.
Av utvalgsformennene blei alle gjenvalgt, unnateke formannen i flugefiskargruppa.
Utfyllande referat vil koma.
(23.02.2013)
  Ungdomsarbeid
Ungdomsgruppa skriv:
Det har vært god aktivitet høsten 2012. På mange av turene har fiskestenger vært med, men det har på ingen måte dreid seg kun om fisking.
De nye kanoene har vært mye brukt. Gapahuk er bygd ved Hagadrag, og nettopp Hagadrag har selvfølgelig blitt en av de mest populære fiskeplassene hvor også de største fiskene har blitt tatt. Mange fjellturer med og uten overnatting. Over 50 stk, fordelt på 3 grupper overnattet i lavvo på Holmen. Vi nevner også våt bekkevandring, tjærebrenning, brødbaking i steinovn, klatring, bærplukking, besøk på klekkeriet. En veldig fin aktivitet var å la ungdommene aktivisere og lage mat til 6-7 åringer i 90 minutt i skogen, barna ble meget godt tatt vare på!
Sykkel er mye brukt i nærområdet, og det blir alltid laget mat på stormkjøkken.
(9.02.2013)
Fangstrapportering
For å kunne planlegge kultiveringsarbeidet er dei viktig å ha eit begrep om kor mykje som blir fiska kvar sesong, og då må ein ha eit enkelt opplegg der flest mogeleg av fiskarane tar seg bryderiet med å rapportera fangsten sin. Vi utprøvar difor fangstrapportering på nettet. Gå inn på “Fangstrapport” i menyen til venstre, så finn du korleis vi kan tenkja oss rapporteringa.
(5.02.2013)
Januar 2013
  Ny utsjånad på nettsida
Vi prøvar oss fram med ny utsjånad på nettsida. Merkar vi at det ikkje slår an kan vi kva tid som helst gå over til den gamle.
Legg merke til at det på toppen av menyen er eit felt der ein kan taste inn søkeord og få opp tekst det desse orda er markert. Nokre vil kanskje reagere på at det her blir ei blanding av nynorsk og engelsk, men det kan vi diverre ikkje gjera noko med.
(22.01.2013)
  Årsmøtet
Årsmøtet er beramma til 22. februar. Saker som ein vil ta opp må vera styret i hende seinast 15. januar.
(9.01.2013)
Nytt år
Det nye året blei innleia med klårt ver, med litt tåke i låglandet. Då den letta åpenberra Lifjell seg i strålande sol. 1. januar er kanskje ikkje nokon merkedag, men vi kan kanskje likevel ta det som eit teikn på at vi går i møte ein fin sesong i fjellet.
(1.01.2013)