Som medlem kan du fiske hele sesongen med stang fra land i alle vann og tjern som laget disponerer, og i deler av Bøelva.
I Holmen kan du også fiske med oter.
I tillegg får du den samme retten i følgende vann som disponeres av Porsgrunn Jeger- og Fiskeforening:
HollanvatnetOrmetjønnane, Mjeltetjønn, Skardtjønn og Svarttjønn.
Disse vannene ligger like nord for våre vann på Lifjell.
Se Porsgrunn JFF sin nettside for detaljer:
https://www.njff.no/telemark/porsgrunn

Bø fiskelag har eget medlemskort som sendes ut med giro for innbetaling. Ved å fylle ut opplysningene nedenfor sender vi deg giro og kort.
Medlemskort gjelder som fiskekort.
Prisene er
200,- for enkeltpersoner
250,- for familie