Desinfeksjonsstasjonar.
For å hindra spreiing av fiskesjukdomar mellom vassdrag er det viktig å desinfisera alt utstyr før ein fiskar i eit nytt vassdrag. Rundt omkring i landet er det etablert desinfeksjonsstasjonar i regi av grunneigar- og fiskeinteresseorganisasjonar. Desse skal godkjennast av Mattilsynet. I vårt område er det etablert to slike stasjoner ved båthavna på Akkerhaugen, og ved klekkeriet på Oterholt.

Det er spesielt viktig å forebygge spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris som er en dødelig parasitt på laks. Ved å desinfisere fiske- og båtutstyr m.m, som har blitt brukt i andre vassdrag, vil en bidra til å unngå spredning av parasitter og sykdommer.

Retningslinjer for desinfisering
Retningslinjene gjengitt her er anbefalt av Mattilsynet. Før desinfeksjon må fiskeutstyret demonteres. For å få full effekt av desinfeksjonsmiddelet må alt utstyr være reint. Etter behandling med desinfeksjonsmiddel bør utstyret skylles med reint vann (NB! – ikke skyll med vann fra sjuk elv!!). Båter, vadere og fiskeutstyr som skal desinfiseres må være rengjort før desinfisering.

Virkon S
Veterinærmyndighetene anbefaler å bruke Virkon S til desinfisering av fiskeutstyr, båter, etc. Stoffet er enkelt å bruke, avsetter ikke lukt, bleker ikke og kan kjøpes på Felleskjøpet. Virkon S må virke i 10 minutter for å oppnå full effekt. Ved spraying må en vente i ca 10 minutter før middelet skylles av. Ved dypping i Virkon S må utstyret holdes i løsningen i 15 til 30 sekund.

  • Fluer, sluker og esker dyppes i Virkon S i minimum 15 sek og skylles av med vann etter ca 10 min. Tørk med hårføner.
  • Stenger sprayes med Virkon S som skylles av med vann etter ca 10 min.
  • Vadere / støvler settes i kar med Virkon S og vaskes utvendig med løsningen.
  • Liner dyppes i Virkon S eller skylles med Virkon S i minst 30 sek. Hovedlina på fluestenger dras av og legges i løsningen.
  • Sneller dyppes i Virkon S. Snellene kan eventuelt sprayes med Virkon S. En må da la middelet virke i minimum 10 min før det skylles av med rent vann.
  • Håver legges i løsning med Virkon S i minst 1 min. Dersom karet ikke er stort nok for hele håven, kan handtaket skylles med Virkon S, men hele nettet må ligge i løsningen i minimum 1 minutt.
  • Fiskevesker kan legges i Virkon S eller fuktes utvendig og innvendig med svamp fuktet med Virkon S. Skylles og tørkes grundig etterpå.
  • Båter, blåser, baderinger m.m. sprayes/dusjes med Virkon S og tørkes grundig etterpå. Pass på at båtene desinfiseres innvendig og at der ikke er vann igjen i båtene før de transporteres videre.

Alternativ til Virkon S
Klor:
Til desinfeksjon av større ting som vadere/støvler og håver kan man bruke klor. Klor anbefales primært ikke som desinfeksjonsmiddel fordi det er mindre effektivt enn Virkon S og trenger lengre virkningstid for å ha tilfredstillende effekt. Klor kan videre bleke vadere, klær, fluer m.m. En klortablett løses i 2 – 5 liter vann og utstyret må ligge i løsningen i 30 minutt.
Tørking: Tørk med minimumstemperatur 20 grader Celsius i minimum 2 dager. Varm opp i minst en time en temperatur på over 60 grader Celsius.
Frysing: Dypfrys alt i minimum en dag.