Fiskeforbud i Vallaråi

Seljordsvatnet grunneigarlag har bedt oss om å formidle at fiske i Vallaråi er stengt!

Årsaken til stengingen av fisket i Vallaråi er at dette er den viktigste gyteplassen for storauren i Seljordsvatnet.
Bestanden av storaure er nå faretruende lav og det er gitt en anbefaling fra fylkesmannen om å stenge alt fiske i Vallaråi, og dette tar grunneigarlaget til etterretning.

Dette gjelder alt fiske i Vallaråi fra utsiden (siden mot Seljordsvatnet) av E134 og til og med Lakshyl.

For de som ønsker å sette seg mer inn i saken: