Vedlikehold av taket på klubbhuset

Dyktige folk trådde til på dugnadshelg, og fikk lagt ny shingel på taket.
Det er nå ingen fare for at medlemmer skal bli våte i håret under medlemsmøtene.
Godt jobba!