Årsmøte blir 28. februar

Fiskelagets årsmøte er i år lagt til fredag 28. februar kl. 19.00 i lagshuset på Oterholt.

Saker på agendaen denne kvelden:

  • Valg av ordstyrer
  • Årsmelding
  • Regnskap 2019
  • Budsjett 2020
  • Valg
  • Kultivering av Lifjell. Kven har ansvaret?

Det blir også en “ordet fritt”-runde hvor det er mulig å komme med andre innspill.
Enkel servering.

Alle medlemmer er hjertelig velkomne!